Author Archive | GA

Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

21 december 2021Als gevolg van een Europese richtlijn uit 2019 is op 11 november 2021 de Wet Implementatie EU Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ingediend bij de Tweede kamer. Deze wet voert de genoemde Richtlijn uit. Hieronder  enkele belangrijke wijzigingen uit het wetsvoorstel: Uitbreiding informatieverplichtingWerkgever heeft nu al de verplichting om bepaalde informatie aan de […]

Continue Reading

Ook een gevaccineerde werknemer moet in quarantaine

23 november 2021Het aantal coronabesmettingen blijft toenemen. Gisteren werden 23066 nieuwe besmettingen gemeld, het op een na hoogste aantal ooit. Het oplopende aantal Covid 19 patiënten betekent dat werkgevers steeds vaker te maken krijgen met werknemers die zich ziek melden en thuis moeten blijven. Hier komt nog bij dat sinds 19 november 2021 de regels […]

Continue Reading

Ontslag wegens het niet dragen van een mondkapje

21 november 2021Sinds 6 november 2021 is het op veel openbare plekken, zoals winkels en supermarkten, weer verplicht om een mondkapje te dragen. Op die plaatsen moet ook werknemer  die verplichting opvolgen. De vraagt rijst of de werkgever ook op andere plaatsen een werknemer kan verplichten om een mondkapje te dragen. Immers, werkgever moet zorgen […]

Continue Reading

Weigeren van mediation komt werkgever duur te staan

30 september 2021Als sprake is van een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer dan wordt regelmatig mediation ingezet. Een mediator begeleidt partijen die een conflict hebben zodat zij weer met elkaar in gesprek komen en tot een oplossing komen van het conflict. Mediation wordt in de praktijk vaak geadviseerd door de bedrijfsarts als een werknemer zich […]

Continue Reading

Recht op compensatie voor werknemer die tijdens ziekte de leaseauto moet inleveren?

30 september 2021Werkgever maakt het regelmatig mee. Werknemer meldt zich ziek en blijf, soms lange tijd, in het bezit van de ter beschikking gestelde leaseauto die ook privé mag worden gebruikt. Daarbij rijzen verschillende vragen. Mag de werkgever de leaseauto bij (langdurige) ziekte innemen? En heeft de werknemer recht op compensatie voor het privé-gebruik van […]

Continue Reading

Geen transitievergoeding voor werknemer die andere functie weigert

17 maart 2021Werkgevers vragen ons wel eens wat de gevolgen zijn als een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, bijvoorbeeld bij een reorganisatie, een aangeboden passende functie weigert. Een ontslagaanvraag bij het UWV of verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter kan slechts worden toegewezen indien er een redelijke grond aanwezig is […]

Continue Reading

Eerdere arbeidsovereenkomst telt niet mee bij berekening transitievergoeding

17 maart 2021Iedere werknemer wiens arbeidsovereenkomst wordt beëindigd heeft volgens de wet recht op een transitievergoeding. Maar de werknemer die zelf ontslag neemt heeft in beginsel geen recht op de transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding hangt onder meer af van de duur van het dienstverband. Bij de berekening van die duur van het dienstverband […]

Continue Reading

Werknemer vervroegd uit quarantaine vanaf 1-12-2020

2 december 2020Op 1 december 2020 zijn de regels over quarantaine voor huisgenoten en nauwe contacten van COVID 19 patiënten gewijzigd. In bepaalde gevallen kan een werknemer – met klachten en zonder klachten – na een negatieve PCR test (*), bijvoorbeeld in de teststraat, vervroegd uit quarantaine. Tijdens de quarantaineperiode moet de werkgever in principe […]

Continue Reading

Quarantaine, isolatie en loonbetaling

16 november 2020U herkent het wel. Net op het werk en de telefoon gaat. Weer een werknemer die zich afmeldt omdat hij, al dan niet via de Corona app, een bericht heeft gekregen dat hij in quarantaine moet. Werkgevers hebben hierover veel vragen. Hoe lang duurt die quarantaine? Kan die quarantaineperiode niet worden verkort? Wat […]

Continue Reading

Transitievergoeding kan worden verlaagd met meer kosten

9 september 2020Bepaalde kosten die een werkgever maakt mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding die bij ontslag verschuldigd is. Het betreft de gemaakte “transitiekosten” en “inzetbaarheidskosten”. Transitiekosten zijn kosten van maatregelen gericht op het vinden van een andere baan bij (dreigend) ontslag zoals outplacementkosten. Bij inzetbaarheidskosten gaat het om kosten die tijdens het […]

Continue Reading