Author Archive | GA

Doorzoeken e-mailbox van werknemer komt werkgever duur te staan

9 september 2020Werknemers hebben recht op privacy. En dat is iets waar de werkgever rekening mee moet houden. Dat wordt weer eens duidelijk uit een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. Werkgever in deze zaak houdt zich bezig met dienstverlening met betrekking tot tankstations en tankinstallaties. Sinds 2010 heeft werkgever een werknemer in dienst met […]

Continue Reading

Wet Franchise aangenomen door Eerste Kamer

1 juli 2020De relatie tussen de franchisegever en franchisenemer is in Nederland niet in de wet geregeld. Dat gaat veranderen aangezien de Eerste Kamer op 30 juni 2020 de Wet Franchise heeft aangenomen. De nieuwe wet beoogt de positie van franchisenemers te versterken en zal naar verwachting al op 1 januari 2021 in werking treden. […]

Continue Reading

Overheidsadvies geeft geen recht op thuiswerken

18 juni 2020In de persconferentie van 6 mei 2020 versoepelde het kabinet een aantal coronamaatregelen. Het advies om zoveel mogelijk te blijven thuiswerken werd echter gehandhaafd. In een uitspraak van 16 juni 2020 oordeelt de kantonrechter te Nijmegen dat de werknemer daarmee geen recht verkrijgt om thuis te werken. Het gaat in deze zaak om […]

Continue Reading

Reorganisatie in coronatijd

12 juni 2020 De Rabobank maakte onlangs bekend dat Nederland, ondanks alle steunpakketten, in een historisch diepe recessie terecht zal komen. De economie zal dit jaar, na jaren van groei, met bijna zes procent krimpen. De bank voorziet meer reorganisaties en faillissementen in de tweede helft van dit jaar waardoor ook meer werknemers met vaste […]

Continue Reading

Aanpassing NOW regeling voor concerns

22 april 2020 Minister Koolmees en Staatssecretaris van Ark hebben vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waaruit blijkt dat de NOW regeling wordt gewijzigd om concerns tegemoet te komen. Met de NOW subsidie ontvangen werkgevers die te maken hebben met een omzetverlies van meer dan 20% een tegemoetkoming in de loonkosten waarmee zij […]

Continue Reading

Alles over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

1 April 2020De uitbraak van het corona virus heeft geleid tot een explosieve stijging van het aantal aanvragen om werktijdverkorting voor het personeel. Op dit grote aantal aanvragen was de regeling niet berekend. Daarom heeft het kabinet de nieuwe tegemoetkomingsregeling voor loonkosten van werkgevers (NOW) tot stand gebracht die is vastgelegd in een ministeriĆ«le regeling. […]

Continue Reading

De gegijzelde werknemer

Met een concurrentiebeding verbiedt de werkgever de werknemer kortgezegd om na het einde van het dienstverband voor korte of langere tijd als zelfstandige te werken of bij een ander bedrijf in dienst te treden dat gelijke of soortgelijke activiteiten verricht als de werkgever. In een krappe arbeidsmarkt zijn goede werknemers schaars. Je ziet dan het […]

Continue Reading

Bij werktijdverkorting wegens het coronavirus hoeft het loon niet te worden doorbetaald

16 maart 2020Volgens een bericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van vandaag hebben al 20.000 bedrijven, waaronder KLM, werktijdverkorting voor het personeel aangevraagd vanwege het coronavirus. Wat zijn nu precies de voorwaarden voor werktijdverkorting en moet een werkgever bij werktijdverkorting het salaris doorbetalen? Op grond van de wet is het verboden om […]

Continue Reading

Maak een Addendum om lage WW premie te betalen

29 december 2019Door de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans wijzigt vanaf 1 januari 2020 de wijze waarop premie wordt geheven voor de WW. De aard van het contract (vast of flexibel) bepaalt de hoogte van de WW premie. Er komt een lage en een hoge WW premie (op dit moment bepaald op 2,94% en 7,94%). […]

Continue Reading

Werkgever mag dienstverband niet slapend houden

8 november 2019Veel werkgevers kiezen ervoor om een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, en die volgens de wet wegens arbeidsongeschiktheid kan worden ontslagen, niet te ontslaan. Dat is niet vreemd. Immers de werkgever heeft al gedurende twee jaar het loon en eventuele re-integratiekosten betaald. In geval van ontslag zou werkgever ook nog […]

Continue Reading