Franchiserecht

De franchisesector is van aanzienlijk belang voor de Nederlandse economie. Er zijn in Nederland zo’n 870 franchiseformules en de sector verschaft werk aan circa 375.000 mensen.

Abeln adviseer franchisegevers , franchisenemers en verenigingen van franchisenemers over alle aspecten van de franchiserelatie. Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Wet Franchise in werking die beoogt om de positie van de franchisenemer te versterken. Deze wet heeft grote gevolgen voor franchisegever en franchisenemer. De wet introduceert informatieverplichtingen en bevat regelingen voor tussentijdse wijzigingen en beƫindiging van de samenwerking (specifiek goodwill-vergoeding en non-concurrentiebeding). Het is dus zaak om de franchiseovereenkomst goed te beoordelen zodat die voldoet aan de nieuw wet.

U kunt bij ons terecht voor onder meer:

  • Advies over de nieuwe Wet Franchise
  • Opstellen en adviseren over voorovereenkomst en franchiseovereenkomst
  • Geheimhouding en non-concurrentie
  • Wijzigingen van de franchiseformule
  • Opstellen en advies over huurovereenkomsten
  • Advies over mededingingingsrecht (bijvoorbeeld internetverkoop, prijsstelling en afnameverplichtingen)
  • BeĆ«indiging van de franchiserelatie