AVG / GDPR

Binnen bedrijven en overheden wordt met veel persoonsgegevens omgegaan. Denk aan de personeelsadministratie, cameratoezicht, een kopie maken van een paspoort en controle op e-mail en internetgebruik van werknemers. En in de sollicitatiefase worden persoonsgegevens opgeslagen van sollicitanten. Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of in het engels “GDPR”) van kracht geworden die beoogt om de privacy van de Europese burger nog beter te beschermen. Een belangrijke nieuwe regel is de verantwoordingsplicht. Iedere organisatie zal aan de hand van documenten moeten aantonen dat bij het verwerken van persoonsgegevens de privacyregels worden nageleefd.┬áDe AVG stelt strenge eisen op het gebied van informeren van klanten en medewerkers, verwerkersovereenkomsten, het melden van datalekken en het beveiligen van persoonsgegevens.

Abeln kan u helpen om te voldoen aan de ingewikkelde nieuwe privacyregels waarbij wij meedenken met u bij het vinden van praktische oplossingen. U kunt bij ons terecht voor onder meer:

 • Uitvoeren van een nulmeting waarmee duidelijk wordt welke maatregelen moeten worden genomen om aan de AVG te voldoen
 • Privacyverklaring voor op de website
 • Register van verwerkingsactiviteiten
 • Opstellen en onderhandelen van verwerkersovereenkomsten
 • Protocol voor cameratoezicht
 • Protocol gebruik van e-mail en internet
 • Geheimhoudingsverklaringen
 • Vragen over bewaartermijnen
 • Procedure meldplicht datalekken
 • Regeling voor afhandeling van inzage- en correctieverzoeken van betrokkene
 • Privacybeleid
 • Doorgeven van persoonsgegevens naar het buitenland