Nieuws

Kan een thuiswerkdag worden ingetrokken wegens disfunctioneren?

23 oktober 2018 Tegenwoordig werken veel werknemers één of meerdere dagen per week vanuit huis. Op grond van de Wet Flexibel Werken heeft een werknemer als hij/zij 26 maanden in dienst is het recht om werkgever schriftelijk te verzoeken om thuis te mogen werken. Werkgever kan het verzoek weigeren en hoeft deze weigering niet te […]

Continue Reading

Vaders meer bij de wieg door nieuwe Wet “WIEG”

23 oktober 2018 Waarom een Wet “WIEG”? In de EU heeft de werknemer die vader is geworden gemiddeld recht op twee weken betaald danwel onbetaald verlof. Een vader in Nederland heeft na de geboorte recht op 2 dagen betaald kraamverlof. Aansluitend heeft de vader recht op 3 dagen ouderschapsverlof. De regering wil het geboorteverlof voor […]

Continue Reading

Heeft werknemer die op staande voet is ontslagen recht op een transitievergoeding?

18 augustus 2018 Een ontslag op staande voet moet aan strenge eisen voldoen. Eén van de eisen is dat de werkgever een dringende reden moet hebben. De wet omschrijft “dringende redenen” als “zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de overeenkomst te […]

Continue Reading

Geen salaris voor werknemer na ontslag op staande voet

18 augustus 2018 De Hoge Raad heeft op 13 juli 2018 een belangrijke uitspraak gedaan over de verplichting tot loonbetaling na een ontslag op staande voet. Het ging om het volgende. Een werknemer van een boekdrukkerij is op 7 oktober 2015 wegens diefstal op staande voet ontslagen omdat hij zonder toestemming van zijn leidinggevende drie […]

Continue Reading

Autoriteit Persoonsgegevens verduidelijkt wanneer een Data Protection Impact Assessment (“DPIA”) verplicht is

7 juli 2018 De nieuwe privacyregelgeving (“AVG”) verplicht organisaties om in bepaalde gevallen een DPIA (in Nederlands: “Gegevensbeschermingseffectbeoordeling”)  uit te voeren. Een DPIA is alleen verplicht als een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt. De DPIA is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van […]

Continue Reading

Kabinet maakt ontslag makkelijker

Op 1 juli 2015 werd een nieuw ontslagrecht (Wet Werk en Zekerheid) ingevoerd. Het was de bedoeling van de wetgever om het ontslag van werknemers eenvoudiger te maken. Werkgevers hebben de afgelopen jaren echter kunnen ervaren dat het alleen maar lastiger is geworden om personeel te ontslaan. Uit onderzoek van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland […]

Continue Reading

Zo voldoet u aan de nieuwe Privacy Verordening

Ook op de werkplek heeft de werknemer recht op privacy. De werkgever krijgt al snel te maken met deze privacyregels als persoonsgegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een werkgever verwerkt op veel manieren persoonsgegevens. Voorbeelden zijn de salarisadministratie, de ziekteverzuimadministratie en controle op e-mail […]

Continue Reading

Uit de hand gelopen kerstborrel

De tijd van de kerstborrels is weer aangebroken. Het moment om samen met de collega’s het jaar feestelijk af te sluiten. Maar het kan soms anders lopen en zelfs eindigen in de rechtszaal zoals blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Eind vorig jaar staat een werknemer, die in dienst is als metselaar, op […]

Continue Reading

Gekraakte software op privé laptop werknemer, werkgever aansprakelijk

Tegenwoordig nemen werknemers steeds vaker hun eigen mobiele apparaten zoals smartphones, I-pads en laptops mee naar het werk. Soms wordt hier ook illegale software op geïnstalleerd. De werkgever die hier geen goed zicht op houdt kan geconfronteerd worden met forse schadeclaims van softwareproducenten. Producenten van software zitten er bovenop om te voorkomen dat hun software […]

Continue Reading