Nieuws

Kabinet maakt ontslag makkelijker

Op 1 juli 2015 werd een nieuw ontslagrecht (Wet Werk en Zekerheid) ingevoerd. Het was de bedoeling van de wetgever om het ontslag van werknemers eenvoudiger te maken. Werkgevers hebben de afgelopen jaren echter kunnen ervaren dat het alleen maar lastiger is geworden om personeel te ontslaan. Uit onderzoek van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland […]

Continue Reading

Zo voldoet u aan de nieuwe Privacy Verordening

Ook op de werkplek heeft de werknemer recht op privacy. De werkgever krijgt al snel te maken met deze privacyregels als persoonsgegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een werkgever verwerkt op veel manieren persoonsgegevens. Voorbeelden zijn de salarisadministratie, de ziekteverzuimadministratie en controle op e-mail […]

Continue Reading

Uit de hand gelopen kerstborrel

De tijd van de kerstborrels is weer aangebroken. Het moment om samen met de collega’s het jaar feestelijk af te sluiten. Maar het kan soms anders lopen en zelfs eindigen in de rechtszaal zoals blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Eind vorig jaar staat een werknemer, die in dienst is als metselaar, op […]

Continue Reading

Gekraakte software op privé laptop werknemer, werkgever aansprakelijk

Tegenwoordig nemen werknemers steeds vaker hun eigen mobiele apparaten zoals smartphones, I-pads en laptops mee naar het werk. Soms wordt hier ook illegale software op geïnstalleerd. De werkgever die hier geen goed zicht op houdt kan geconfronteerd worden met forse schadeclaims van softwareproducenten. Producenten van software zitten er bovenop om te voorkomen dat hun software […]

Continue Reading

Ruziënde werknemers

Op de werkvloer ontstaat menige liefdesrelatie maar het komt ook voor dat ruziënde collega’s niet meer door een deur kunnen. Dat laatste kan de bedrijfsvoering natuurlijk belemmeren. Het ontslag van één van de ruziemakers wegens de tussen hen verstoorde arbeidsrelatie lijkt dan vaak de enige oplossing voor de werkgever. Sinds de invoering van het nieuwe […]

Continue Reading

Loonsanctie door UWV: Hoe hoog en wie betaalt de rekening?

Het is nog vroeg in de ochtend  als in de kamer van de directeur de telefoon overgaat. De directeur verheugt zich al op de nieuwe order die eraan zit te komen. Dat valt tegen. Het is medewerker Klaas die zich ziek meldt wegens rugklachten. De arbodienst wordt ingeschakeld en Klaas blijkt inderdaad ziek. Na drie […]

Continue Reading

Seminar Dossieropbouw onder het nieuwe ontslagrecht (VOL)

Vanwege de grote belangstelling zal het succesvolle seminar “Dossieropbouw onder het nieuwe ontslagrecht” op 17 november 2016 opnieuw worden georganiseerd in Rotterdam. Inhoud Het arbeidsrecht is volop in beweging. Het is nu ruim een jaar geleden dat de nieuwe ontslagwet in werking trad. Door de nieuwe wet zou “vast minder vast” worden. Uit recent onderzoek […]

Continue Reading

Geslaagd seminar “Dossieropbouw onder het nieuwe ontslagrecht en HR maatregelen Prinsjesdag 2016”

Op donderdag 22 september 2016 vond het seminar Dossieropbouw onder het nieuwe ontslagrecht en HR maatregelen Prinsjesdag 2016 plaats in Rotterdam. Gus Abeln praatte de aanwezige ondernemers en HR medewerkers bij over het opbouwen van een ontslagdossier aan de hand van recente uitspraken van rechters. Ondanks alle kritiek op het nieuwe ontslagrecht leverde Prinsjesdag helaas […]

Continue Reading

Seminar Dossieropbouw onder het nieuwe ontslagrecht en HR maatregelen Prinsjesdag 2016 (VOL)

Datum Donderdag 22 september 2016 Inhoud Het is nu ruim een jaar geleden dat het nieuwe ontslagrecht van kracht werd. Met de nieuwe wet zou “vast minder vast” worden. Uit een recent onderzoek van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten blijkt echter dat het voor werkgever juist veel moeilijker is geworden om werknemers te ontslaan. Gemiddeld vier […]

Continue Reading