Nieuws

Ruziënde werknemers

Op de werkvloer ontstaat menige liefdesrelatie maar het komt ook voor dat ruziënde collega’s niet meer door een deur kunnen. Dat laatste kan de bedrijfsvoering natuurlijk belemmeren. Het ontslag van één van de ruziemakers wegens de tussen hen verstoorde arbeidsrelatie lijkt dan vaak de enige oplossing voor de werkgever. Sinds de invoering van het nieuwe […]

Continue Reading

Loonsanctie door UWV: Hoe hoog en wie betaalt de rekening?

Het is nog vroeg in de ochtend  als in de kamer van de directeur de telefoon overgaat. De directeur verheugt zich al op de nieuwe order die eraan zit te komen. Dat valt tegen. Het is medewerker Klaas die zich ziek meldt wegens rugklachten. De arbodienst wordt ingeschakeld en Klaas blijkt inderdaad ziek. Na drie […]

Continue Reading

Seminar Dossieropbouw onder het nieuwe ontslagrecht (VOL)

Vanwege de grote belangstelling zal het succesvolle seminar “Dossieropbouw onder het nieuwe ontslagrecht” op 17 november 2016 opnieuw worden georganiseerd in Rotterdam. Inhoud Het arbeidsrecht is volop in beweging. Het is nu ruim een jaar geleden dat de nieuwe ontslagwet in werking trad. Door de nieuwe wet zou “vast minder vast” worden. Uit recent onderzoek […]

Continue Reading

Geslaagd seminar “Dossieropbouw onder het nieuwe ontslagrecht en HR maatregelen Prinsjesdag 2016”

Op donderdag 22 september 2016 vond het seminar Dossieropbouw onder het nieuwe ontslagrecht en HR maatregelen Prinsjesdag 2016 plaats in Rotterdam. Gus Abeln praatte de aanwezige ondernemers en HR medewerkers bij over het opbouwen van een ontslagdossier aan de hand van recente uitspraken van rechters. Ondanks alle kritiek op het nieuwe ontslagrecht leverde Prinsjesdag helaas […]

Continue Reading

Seminar Dossieropbouw onder het nieuwe ontslagrecht en HR maatregelen Prinsjesdag 2016 (VOL)

Datum Donderdag 22 september 2016 Inhoud Het is nu ruim een jaar geleden dat het nieuwe ontslagrecht van kracht werd. Met de nieuwe wet zou “vast minder vast” worden. Uit een recent onderzoek van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten blijkt echter dat het voor werkgever juist veel moeilijker is geworden om werknemers te ontslaan. Gemiddeld vier […]

Continue Reading

Ontslag zieke werknemer. Hoe het niet moet…

Inmiddels is het ruim een jaar geleden dat het nieuwe ontslagrecht (de “WWZ”) van kracht werd. Met de nieuwe wet zou “vast minder vast” worden. Uit een recent onderzoek van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten blijkt echter dat het voor werkgever juist moeilijker dan makkelijker is geworden om werknemers te ontslaan. Gemiddeld vier op de tien […]

Continue Reading

Maatregelen Asscher loondoorbetaling bij ziekte

Nederland zorgt goed voor de zieke werknemer. Bij ziekte moet de werkgever aan de werknemer gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon doorbetalen. En als het UWV oordeelt dat de werkgever onvoldoende re-integratieinspanningen heeft verricht dan kan daar nog een derde jaar bij komen (de “loonsanctie”). Kennelijk was dit alles voor de wetgever nog […]

Continue Reading

Zorg dat een beëindigingsovereenkomst tijdig door werknemer wordt ondertekend

Werkgever en werknemer komen de afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vaak overeen in een beëindigingsovereenkomst. Sinds 1 juli 2015 is een dergelijke beëindigingsovereenkomst slechts geldig als deze schriftelijk is overeengekomen. In de wet is ook bepaald dat een werknemer het recht heeft om deze overeenkomst binnen 14 dagen nadat deze tot stand is […]

Continue Reading

Op een leuke manier en snel juridisch bijgepraat

Gus Abeln deelt graag zijn kennis met u en verzorgt daarom in de maanden Maart en April 2016 weer presentaties op het gebied van het arbeidsrecht voor bedrijven en ondernemersverenigingen. Uiteraard kostenloos. U hoeft geen cliënt te zijn van het kantoor en het bijwonen van een presentatie verplicht u uiteraard ook tot niets. De presentaties […]

Continue Reading

Voldoet uw verzuimregistratie aan de wettelijke regels?

Werkgevers verwerken veel persoonsgegevens van hun werknemers. Voorbeelden hiervan zijn de salarisinformatie, gegevens met betrekking tot e-mail en internetgebruik, beoordelingen en ook de verzuimregistratie. Daarbij moet de werkgever zich houden aan de privacyregelgeving. Bij een ziekmelding heeft werkgever vaak behoefte aan nadere informatie van de werknemer. Dat zal zeker het geval zijn als de werkgever […]

Continue Reading