Nieuws

Seminar Dossieropbouw onder het nieuwe ontslagrecht en HR maatregelen Prinsjesdag 2016 (VOL)

Datum Donderdag 22 september 2016 Inhoud Het is nu ruim een jaar geleden dat het nieuwe ontslagrecht van kracht werd. Met de nieuwe wet zou “vast minder vast” worden. Uit een recent onderzoek van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten blijkt echter dat het voor werkgever juist veel moeilijker is geworden om werknemers te ontslaan. Gemiddeld vier […]

Continue Reading

Ontslag zieke werknemer. Hoe het niet moet…

Inmiddels is het ruim een jaar geleden dat het nieuwe ontslagrecht (de “WWZ”) van kracht werd. Met de nieuwe wet zou “vast minder vast” worden. Uit een recent onderzoek van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten blijkt echter dat het voor werkgever juist moeilijker dan makkelijker is geworden om werknemers te ontslaan. Gemiddeld vier op de tien […]

Continue Reading

Maatregelen Asscher loondoorbetaling bij ziekte

Nederland zorgt goed voor de zieke werknemer. Bij ziekte moet de werkgever aan de werknemer gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon doorbetalen. En als het UWV oordeelt dat de werkgever onvoldoende re-integratieinspanningen heeft verricht dan kan daar nog een derde jaar bij komen (de “loonsanctie”). Kennelijk was dit alles voor de wetgever nog […]

Continue Reading

Zorg dat een beëindigingsovereenkomst tijdig door werknemer wordt ondertekend

Werkgever en werknemer komen de afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vaak overeen in een beëindigingsovereenkomst. Sinds 1 juli 2015 is een dergelijke beëindigingsovereenkomst slechts geldig als deze schriftelijk is overeengekomen. In de wet is ook bepaald dat een werknemer het recht heeft om deze overeenkomst binnen 14 dagen nadat deze tot stand is […]

Continue Reading

Op een leuke manier en snel juridisch bijgepraat

Gus Abeln deelt graag zijn kennis met u en verzorgt daarom in de maanden Maart en April 2016 weer presentaties op het gebied van het arbeidsrecht voor bedrijven en ondernemersverenigingen. Uiteraard kostenloos. U hoeft geen cliënt te zijn van het kantoor en het bijwonen van een presentatie verplicht u uiteraard ook tot niets. De presentaties […]

Continue Reading

Voldoet uw verzuimregistratie aan de wettelijke regels?

Werkgevers verwerken veel persoonsgegevens van hun werknemers. Voorbeelden hiervan zijn de salarisinformatie, gegevens met betrekking tot e-mail en internetgebruik, beoordelingen en ook de verzuimregistratie. Daarbij moet de werkgever zich houden aan de privacyregelgeving. Bij een ziekmelding heeft werkgever vaak behoefte aan nadere informatie van de werknemer. Dat zal zeker het geval zijn als de werkgever […]

Continue Reading

Voorkom hoge boetes door datalekken!

Het is de nachtmerrie van menig ondernemer. De bedrijfswebsite wordt gehackt of een werknemer verliest een USB stick, mobiele telefoon of laptop met daarop zeer gevoelige persoonsgegevens van klanten of werknemers zoals bijvoorbeeld kopieën van identiteitsbewijzen, salarisgegevens of inloggegevens. Op 1 januari 2016 zal strenge privacyregelgeving worden ingevoerd waardoor bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken, […]

Continue Reading

Hoe bereken ik de transitievergoeding?

Het nieuwe ontslagrecht is inmiddels ruim twee maanden van kracht en het blijkt dat veel werkgevers nog niet precies weten hoe de nieuwe transitievergoeding moet worden berekend. In beginsel heeft iedere werknemer na 24 maanden dienstverband bij een onvrijwillige beëindiging (bijvoorbeeld bij opzegging of ontbinding op verzoek van de werkgever of bij niet-verlenging van de […]

Continue Reading

Tijdelijke contracten na 1 juli 2015

Sinds 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht van kracht. De nieuwe wet moet ervoor gaan zorgen dat er minder flexwerkers en meer werknemers met een vast dienstverband komen. Daarom heeft de wetgever bepaald dat de werkgever minder tijdelijke contracten zal mogen aangaan. Vanaf 1 juli 2015 ontstaat een contract voor onbepaalde tijd als in […]

Continue Reading

De terugkrabbelende werknemer

In de praktijk maken werkgever en werknemer vaak afspraken in een beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst waarmee de arbeidsovereenkomst schriftelijk met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Op deze wijze heeft de werkgever snel de gewenste zekerheid over het einde van de arbeidsovereenkomst. Op 1 juli 2015 zal het nieuwe ontslagrecht van de Wet Werk en Zekerheid worden ingevoerd. Hierin staan […]

Continue Reading