Nieuws

Voorkom hoge boetes door datalekken!

Het is de nachtmerrie van menig ondernemer. De bedrijfswebsite wordt gehackt of een werknemer verliest een USB stick, mobiele telefoon of laptop met daarop zeer gevoelige persoonsgegevens van klanten of werknemers zoals bijvoorbeeld kopieën van identiteitsbewijzen, salarisgegevens of inloggegevens. Op 1 januari 2016 zal strenge privacyregelgeving worden ingevoerd waardoor bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken, […]

Continue Reading

Hoe bereken ik de transitievergoeding?

Het nieuwe ontslagrecht is inmiddels ruim twee maanden van kracht en het blijkt dat veel werkgevers nog niet precies weten hoe de nieuwe transitievergoeding moet worden berekend. In beginsel heeft iedere werknemer na 24 maanden dienstverband bij een onvrijwillige beëindiging (bijvoorbeeld bij opzegging of ontbinding op verzoek van de werkgever of bij niet-verlenging van de […]

Continue Reading

Tijdelijke contracten na 1 juli 2015

Sinds 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht van kracht. De nieuwe wet moet ervoor gaan zorgen dat er minder flexwerkers en meer werknemers met een vast dienstverband komen. Daarom heeft de wetgever bepaald dat de werkgever minder tijdelijke contracten zal mogen aangaan. Vanaf 1 juli 2015 ontstaat een contract voor onbepaalde tijd als in […]

Continue Reading

De terugkrabbelende werknemer

In de praktijk maken werkgever en werknemer vaak afspraken in een beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst waarmee de arbeidsovereenkomst schriftelijk met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Op deze wijze heeft de werkgever snel de gewenste zekerheid over het einde van de arbeidsovereenkomst. Op 1 juli 2015 zal het nieuwe ontslagrecht van de Wet Werk en Zekerheid worden ingevoerd. Hierin staan […]

Continue Reading

Bent u goed voorbereid op het nieuwe ontslagrecht?

Uit een onderzoek van uitzendbureau Tempo Team blijkt dat veel MKB bedrijven onvoldoende zijn voorbereid op de gevolgen van de nieuwe wet Werk en Zekerheid die het ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 ingrijpend wijzigt. Een aantal wijzigingen is al op 1 januari 2015 ingegaan (o.a. aanzegtermijn, proeftijd en concurrentiebeding). In dit nieuwsbericht aandacht voor twee […]

Continue Reading

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015

De Eerste Kamer heeft op 10 juni 2014 de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen, die zien op de verbetering van de positie van de flexwerker, gaan naar verwachting in op 1 januari 2015. Dit zijn de belangrijkste vier wijzigingen: 1. Loondoorbetaling Een werknemer houdt zijn loon indien hij zijn werk geheel of […]

Continue Reading

Begrotingsakkoord 2014

Op 11 oktober 2013 heeft het kabinet een akkoord bereikt met oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie en coalitiefracties over aanpassing van de begroting voor 2014. Het doel hiervan is om een meerderheid voor de maatregelen te krijgen in de Eerste Kamer. De afspraken uit het Sociaal Akkoord van april 2013 blijven het uitgangspunt, wel worden […]

Continue Reading

Payrolling: wie is de werkgever?

Payrolling is een fenomeen dat uit de Verenigde Staten is komen overwaaien. In de meest gebruikte vorm werft en selecteert de ondernemer (opdrachtgever) de werknemer, neemt vervolgens het payrollbedrijf de werknemer in dienst en detacheert deze de werknemer exclusief bij de opdrachtgever. Hiermee beoogt de ondernemer de administratieve rompslomp en de risico’s van het werkgeverschap, […]

Continue Reading

Volledige loonstop als werknemer passende arbeid weigert

Een voorbeeld uit de praktijk. Werknemer belt ‘s-ochtends met zijn leidinggevende en meldt zich ziek. Werkgever komt direct in actie en schakelt de bedrijfsarts in. De bedrijfsarts oordeelt dat de werknemer, die 40 uur per week werkzaam was, nog gedurende 3 uur per dag passende arbeid kan verrichten. De werknemer weigert echter gedurende 3 uur per […]

Continue Reading

Controle op e-mail en internetgebruik

Een werkgever zal soms het internetgebruik en/of de inhoud van door werknemers verzonden e-mail willen controleren. En dat is niet voor niets. Er zijn immers genoeg werknemers die zich op het werk liever bezighouden met het versturen van privé e-mails, online winkelen en Facebook. In zulke zaken beroept de werknemer zich maar al te vaak […]

Continue Reading