Nieuws

De terugkrabbelende werknemer

In de praktijk maken werkgever en werknemer vaak afspraken in een beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst waarmee de arbeidsovereenkomst schriftelijk met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Op deze wijze heeft de werkgever snel de gewenste zekerheid over het einde van de arbeidsovereenkomst. Op 1 juli 2015 zal het nieuwe ontslagrecht van de Wet Werk en Zekerheid worden ingevoerd. Hierin staan […]

Continue Reading

Bent u goed voorbereid op het nieuwe ontslagrecht?

Uit een onderzoek van uitzendbureau Tempo Team blijkt dat veel MKB bedrijven onvoldoende zijn voorbereid op de gevolgen van de nieuwe wet Werk en Zekerheid die het ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 ingrijpend wijzigt. Een aantal wijzigingen is al op 1 januari 2015 ingegaan (o.a. aanzegtermijn, proeftijd en concurrentiebeding). In dit nieuwsbericht aandacht voor twee […]

Continue Reading

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015

De Eerste Kamer heeft op 10 juni 2014 de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen, die zien op de verbetering van de positie van de flexwerker, gaan naar verwachting in op 1 januari 2015. Dit zijn de belangrijkste vier wijzigingen: 1. Loondoorbetaling Een werknemer houdt zijn loon indien hij zijn werk geheel of […]

Continue Reading

Begrotingsakkoord 2014

Op 11 oktober 2013 heeft het kabinet een akkoord bereikt met oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie en coalitiefracties over aanpassing van de begroting voor 2014. Het doel hiervan is om een meerderheid voor de maatregelen te krijgen in de Eerste Kamer. De afspraken uit het Sociaal Akkoord van april 2013 blijven het uitgangspunt, wel worden […]

Continue Reading

Payrolling: wie is de werkgever?

Payrolling is een fenomeen dat uit de Verenigde Staten is komen overwaaien. In de meest gebruikte vorm werft en selecteert de ondernemer (opdrachtgever) de werknemer, neemt vervolgens het payrollbedrijf de werknemer in dienst en detacheert deze de werknemer exclusief bij de opdrachtgever. Hiermee beoogt de ondernemer de administratieve rompslomp en de risico’s van het werkgeverschap, […]

Continue Reading

Volledige loonstop als werknemer passende arbeid weigert

Een voorbeeld uit de praktijk. Werknemer belt ‘s-ochtends met zijn leidinggevende en meldt zich ziek. Werkgever komt direct in actie en schakelt de bedrijfsarts in. De bedrijfsarts oordeelt dat de werknemer, die 40 uur per week werkzaam was, nog gedurende 3 uur per dag passende arbeid kan verrichten. De werknemer weigert echter gedurende 3 uur per […]

Continue Reading

Controle op e-mail en internetgebruik

Een werkgever zal soms het internetgebruik en/of de inhoud van door werknemers verzonden e-mail willen controleren. En dat is niet voor niets. Er zijn immers genoeg werknemers die zich op het werk liever bezighouden met het versturen van privé e-mails, online winkelen en Facebook. In zulke zaken beroept de werknemer zich maar al te vaak […]

Continue Reading

Nieuwe wetgeving betalingstermijn bij handelstransacties

Vanaf 16 maart 2013 geldt een nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot de betalingstermijn van facturen tussen bedrijven onderling (art. 6:119a BW). De wetswijziging vloeit voort uit Europese Richtlijn 2011/7/EU en heeft ten doel betalingsachterstanden bij handelstransacties tegen te gaan. Als gevolg van de nieuwe wet worden de regels met betrekking tot de betalingstermijnen bij […]

Continue Reading