Nieuws

Payrolling: wie is de werkgever?

Payrolling is een fenomeen dat uit de Verenigde Staten is komen overwaaien. In de meest gebruikte vorm werft en selecteert de ondernemer (opdrachtgever) de werknemer, neemt vervolgens het payrollbedrijf de werknemer in dienst en detacheert deze de werknemer exclusief bij de opdrachtgever. Hiermee beoogt de ondernemer de administratieve rompslomp en de risico’s van het werkgeverschap, […]

Continue Reading

Volledige loonstop als werknemer passende arbeid weigert

Een voorbeeld uit de praktijk. Werknemer belt ‘s-ochtends met zijn¬†leidinggevende en meldt zich ziek. Werkgever komt direct in actie en schakelt de bedrijfsarts in. De bedrijfsarts oordeelt dat de werknemer, die 40 uur per week werkzaam was, nog gedurende 3 uur per dag passende arbeid kan verrichten. De werknemer weigert echter gedurende 3 uur per […]

Continue Reading

Controle op e-mail en internetgebruik

Een werkgever zal soms het internetgebruik en/of de inhoud van door werknemers verzonden e-mail willen controleren. En dat is niet voor niets. Er zijn immers genoeg werknemers die zich op het werk liever bezighouden met het versturen van priv√© e-mails, online winkelen en Facebook. In zulke zaken beroept de werknemer zich maar al te vaak […]

Continue Reading

Nieuwe wetgeving betalingstermijn bij handelstransacties

Vanaf 16 maart 2013 geldt een nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot de betalingstermijn van facturen tussen bedrijven onderling (art. 6:119a BW). De wetswijziging vloeit voort uit Europese Richtlijn 2011/7/EU en heeft ten doel betalingsachterstanden bij handelstransacties tegen te gaan. Als gevolg van de nieuwe wet worden de regels met betrekking tot de betalingstermijnen bij […]

Continue Reading