De nieuwe transitievergoeding

0 Flares 0 Flares ×

9 augustus 2019
Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) in werking. In onze eerdere nieuwsberichten informeerden wij u hier al over. Het recht op de transitievergoeding ontstaat vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst (en niet pas na 24 maanden). Verder wijzigt de berekening van de transitievergoeding. Over de hele duur van de arbeidsovereenkomst zal een transitievergoeding moeten worden betaald van 1/3 maandsalaris per dienstjaar (dus geen verhoging meer tot een half maandsalaris na tien dienstjaren). De transitievergoeding wordt berekend over de gehele feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst zonder afronding op gewerkte halve jaren. Iemand die bijvoorbeeld maar een week of vier maanden in dienst is geweest krijgt ook een transitievergoeding. Dus ook bij ontslag in de proeftijd moet de transitievergoeding worden betaald. Bovendien wordt er een regeling ingevoerd die de kleine werkgever compenseert voor de betaalde transitievergoedingen als hij personeel ontslaat omdat hij zijn bedrijf beëindigt wegens overlijden, ziekte of pensionering. De regeling met een hogere transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar of ouder komt op 1 januari 2020 te vervallen.

De nieuwe regels voor de transitievergoeding gelden in principe vanaf 1 januari 2020. In de volgende gevallen blijven echter de huidige regels voor de berekening van de transitievergoeding van toepassing:
– de arbeidsovereenkomst is opgezegd vóór 1 januari 2020.
– de arbeidsovereenkomst wordt na 1 januari 2020 opgezegd en de werknemer heeft vóór die datum schriftelijk ingestemd met de opzegging.
– het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is vóór 1 januari 2020 ingediend.
– de ontslagaanvraag bij UWV is ingediend vóór 1 januari 2020.

In de bovengenoemde vier gevallen blijft ook de regeling voor werknemers van 50 jaar of ouder van toepassing.

Gezien deze regels zou het voor werkgevers verstandig kunnen zijn om een ontslagaanvraag pas na 1 januari 2020 in te dienen. Als de aanvraag voor deze datum wordt ingediend dan kan de te betalen transitievergoeding veel hoger zijn.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×