Doorzoeken e-mailbox van werknemer komt werkgever duur te staan

0 Flares 0 Flares ×

9 september 2020
Werknemers hebben recht op privacy. En dat is iets waar de werkgever rekening mee moet houden. Dat wordt weer eens duidelijk uit een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Werkgever in deze zaak houdt zich bezig met dienstverlening met betrekking tot tankstations en tankinstallaties. Sinds 2010 heeft werkgever een werknemer in dienst met een leidinggevende rol waarbij hij onder meer verantwoordelijk is voor aansturen van personeel, relatiebeheer en het goed verlopen van opdrachten. Begin 2020 informeert de werknemer zijn werkgever over een conflict met een van zijn medewerkers. Vervolgens organiseert de werkgever een vergadering met al het personeel waarbij de betreffende werknemer niet wordt uitgenodigd. Kort hierna geeft werkgever aan een van haar medewerkers de opdracht om de e-mails van werknemer op zijn werkaccount tot en met het jaar 2016 te onderzoeken. Na dit onderzoek wordt werknemer op non actief gezet.

De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de werkgever vervolgens in een rechtszaak waarin werkgever op meerdere gronden verzoekt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De rechter komt uiteindelijk tot de conclusie dat de arbeidsverhouding tussen partijen ernstig is verstoord door het handelen van de werkgever waaronder het zonder toestemming onderzoeken van de e-mailbox. Daarbij overweegt de rechtbank dat werkgever de werknemer geen verbetertraject heeft aangeboden en hem ook niet de kans gegeven om zijn kant van het verhaal te vertellen. In plaats hiervan heeft werkgever zonder concrete verdenking, toestemming of vooraankondiging de e-mailbox van werknemer tot in 2016 door een collega laten onderzoeken. Dit is volgens de rechtbank een inbreuk op de privacy van werknemer en in strijd met artikel 8 EVRM (recht op privacy) waardoor de verhoudingen onnodig zijn verstoord. De rechtbank rekent het de werkgever ook aan dat het onderzoek niet door een extern bureau is verricht en dat tot ver terug in de tijd (2016) onderzoek is verricht terwijl de werkgever alleen op zoek was naar lopende projecten. Ook heeft de werkgever op basis van de e-mailberichten ongefundeerde verwijten gemaakt hetgeen de verhoudingen geen goed heeft gedaan. Door dit alles zijn de verhoudingen onnodig, ernstig en duurzaam verstoord.

Volgens de rechtbank is de verstoring van de arbeidsverhouding werkgever aan te rekenen en zelfs ernstig te verwijten. Daarom wordt aan werknemer naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding van 38.653,38 EUR bruto toegekend. Bij deze billijke vergoeding is een bedrag van 10.000 EUR bruto inbegrepen voor de grove privacyschending. De rechtbank oordeelt dat werkgever door de grove schending van de privacy onrechtmatig heeft gehandeld.

Uit deze uitspraak blijkt dat een werkgever niet snel de e-mailbox van een werknemer mag onderzoeken. Werkgever moet zich daarbij houden aan de privacyregelgeving. Zo dient een werkgever die e-mail wil controleren haar werknemers vooraf te laten weten dat controle mogelijk is en op welke manier dat gebeurt. Het is verstandig om dit op te nemen in een email- en internetprotocol.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×