Gekraakte software op privé laptop werknemer, werkgever aansprakelijk

0 Flares 0 Flares ×

Tegenwoordig nemen werknemers steeds vaker hun eigen mobiele apparaten zoals smartphones, I-pads en laptops mee naar het werk. Soms wordt hier ook illegale software op geïnstalleerd. De werkgever die hier geen goed zicht op houdt kan geconfronteerd worden met forse schadeclaims van softwareproducenten. Producenten van software zitten er bovenop om te voorkomen dat hun software illegaal wordt gedownload en gebruikt. Een bedrijf als Siemens bijvoorbeeld voorziet haar software van een beveiligingsmechanisme dat een melding stuurt naar de servers van Siemens als een gebruiker vanaf zijn computer gebruik maakt van gekraakte software die niet is voorzien van een originele licentie.

In een zaak die speelde bij de rechtbank Overijssel kreeg het bedrijf Altrex een claim van Siemens omdat een van haar werknemers, die werkte als rekenkundig engineer, op eigen houtje een gekraakte versie van Siemens Software op zijn privé-laptop had gedownload en geïnstalleerd die niet was voorzien van een licentie. Siemens had 48 meldingen ontvangen dat illegaal software was gebruikt, waarvan 12 van een IP-adres van Altrex. De werknemer gebruikte de software om voor zijn werk berekeningen te maken. Altrex dacht dat zij aan aansprakelijkheid kon voorkomen omdat zij al haar medewerkers schriftelijk had verboden om software en applicaties te downloaden. De rechter besliste echter dat Altrex als werkgever wel degelijk aansprakelijk was voor het door de werknemer illegaal downloaden en tijdens werktijd voor zijn werk gebruiken van Siemens software op een privé laptop. Altrex moest aan Siemens een bedrag van € 24.780,– betalen voor gederfde licentievergoeding en een bedrag van € 5.000,– voor door Siemens gemaakte opsporingskosten. Siemens kreeg in die zaak de mogelijkheid om de schade nader te onderbouwen waardoor de schade nog hoger kan worden.

Het ging hier om een privé laptop van de werknemer. In een vergelijkbare zaak heeft de rechtbank Rotterdam eerder al beslist dat de werkgever ook aansprakelijk is voor het door een werknemer illegaal downloaden van software op een bedrijfslaptop.

Tips:
– Neem in arbeidsovereenkomst en/of reglement op dat het werknemer verboden is om illegale software en applicaties te downloaden en te installeren op apparatuur van het bedrijf danwel op privé-apparaten, zoals smartphones en computers.
– Beveilig apparaten zodat installatie van illegale software niet mogelijk is.
– Ook is het belangrijk om regelmatig intern te controleren of geen illegale software wordt gebruikt.
– Wijs werknemers erop dat veel software een beveiliging heeft waardoor de producent direct kan zien vanaf welke computer gekraakte software wordt gebruikt.
Doet u niets dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat de “softwarepolitie” (Business Software Alliance, afgekort “BSA”) bij uw bedrijf op de stoep staat…

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×