Uit de hand gelopen kerstborrel

0 Flares 0 Flares ×

De tijd van de kerstborrels is weer aangebroken. Het moment om samen met de collega’s het jaar feestelijk af te sluiten. Maar het kan soms anders lopen en zelfs eindigen in de rechtszaal zoals blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Eind vorig jaar staat een werknemer, die in dienst is als metselaar, op de kerstborrel te praten met de directeur. De medewerker heeft die avond al veel alcohol gedronken en op een gegeven moment ontstaat tussen de twee een discussie en een ruziënde sfeer. Na dit incident adviseren enkele collega’s de beschonken werknemer om thuis zijn roes uit te gaan slapen. Werknemer doet dat niet en schreeuwt dat hij de directeur “middendoor” zal schoppen en voor zijn kop zal slaan. Aan het einde van de avond wordt de directeur door de werknemer opgewacht als hij het café wil verlaten. De werknemer vliegt zijn baas aan, pakt hem vast en wil hem slaan. Andere werknemers kunnen hun agressieve collega gelukkig tegenhouden en verwijderen. De directeur maakt de werknemer direct duidelijk dat hij op staande voet is ontslagen. De volgende dag belt werknemer nog met zijn baas en biedt hem excuses aan. Drie dagen later wordt het ontslag op staande voet schriftelijk bevestigd met als redenen bedreiging en poging tot mishandeling.

De kantonrechter is van mening dat de metselaar terecht op staande voet is ontslagen. De werknemer is het er niet mee eens en gaat in hoger beroep bij het Hof. Het Hof maakt duidelijk dat bij de beoordeling of sprake is van een dringende reden alle omstandigheden moeten worden meegewogen. Ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zou hebben.

De werknemer is al 25 jaar in dienst, is 58 jaar oud en heeft diabetes waardoor hij zich regelmatig insuline moet toedienen. Volgens werknemer kan alcohol bij diabetespatiënten leiden tot agressief en vreemd gedrag, geïrriteerd zijn, verwardheid en uiteindelijk bewusteloosheid. Ook bij het Hof heeft werknemer geen succes. Het Hof houdt werknemer zelf verantwoordelijk voor het feit dat hij teveel alcohol heeft gedronken en bevestigt dat hij terecht op staande voet is ontslagen. Van iemand van 58 jaar had mogen verwacht dat hij minder impulsief zou reageren. Bovendien bleek niet dat de werknemer een ongunstige positie op de arbeidsmarkt had omdat hij inmiddels een andere baan had geaccepteerd.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×