Kennissessie nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (VOL!)

0 Flares 0 Flares ×

Op dinsdag 26 november 2019 organiseren wij de Kennissessie “Wet Arbeidsmarkt in Balans”.

Inhoud
Het arbeidsrecht is volop in beweging. Ruim vier jaar geleden trad de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) in werking waardoor het flexrecht en ontslagrecht  flink werden gewijzigd. Op 1 januari 2020 wordt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) van kracht die de WWZ op onderdelen aanpast. Met de WAB wil het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen door de kloof tussen flexarbeid en vaste contracten te verminderen. Kom naar deze kennissessie en bereid je nu al goed voor op deze wetswijziging.

Wij zullen het in ieder geval hebben over:
– De verruiming van de ketenregeling .
– Nieuwe regels voor oproepcontracten.
– De aanpassing van de transitievergoeding.
– Compensatie van de transitievergoeding na twee jaar ziekte.
– Nieuwe ontslaggrond (cumulatiegrond).
– WW premiedifferentiatie.

De gevolgen van de WAB worden aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht. De kennissessie is interactief en er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. Na deze bijeenkomst ben je volledig op de hoogte van de wijzigingen van de WAB en weet je wat de impact is op je organisatie.

Programma
14.45 – 15.00 uur               Inloop
15.00 – 15.45 uur               Presentatie door Mr Gus Abeln LL.M
15.45 – 16.00 uur               koffie en theepauze
16.00 – 16.45 uur               Presentatie door Mr Gus Abeln LL.M
16.45 – 17.00 uur               Vragen

Locatie

Het monumentale Natuur Historisch Museum, Westzeedijk 345, 3015 AA Rotterdam.

Voor wie?

Deze Informatiebijeenkomst is interessant voor onder andere HR professionals, managers en leidinggevenden.

Contact
Voor meer informatie en vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Gus Abeln (010-4125744).

Kosten
De kosten voor deelname aan de kennissessie zijn € 50,– exclusief BTW.

Aanmelden
Door middel van het formulier hieronder kun je je aanmelden voor de kennissessie. Indien je een specifieke vraag hebt dan kun je die mailen naar info@abelnlaw.nl zodat die tijdens de bijeenkomst kan worden behandeld.

Door het insturen van de aanmelding ga je akkoord met de volgende voorwaarden voor annulering. Tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst kan je kosteloos annuleren. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de bijeenkomst wordt wegens gemaakte kosten 50% van de kosten voor deelname in rekening gebracht. In geval van verhindering kan een vervanger aan de kennissessie deelnemen indien je dit tijdig aan ons meldt.

Wij stellen het op prijs als je dit event deelt met je netwerk!

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Trackbacks/Pingbacks

  1. Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er per 2020? - Kinderopvangtotaal - 18 oktober 2019

    […] Aanmelden voor de Kennissessie en nadere informatie: Zie: https://www.abelnlaw.nl/kennissessie-nieuwe-wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab/ […]