Maak een Addendum om lage WW premie te betalen

0 Flares 0 Flares ×

29 december 2019
Door de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans wijzigt vanaf 1 januari 2020 de wijze waarop premie wordt geheven voor de WW. De aard van het contract (vast of flexibel) bepaalt de hoogte van de WW premie. Er komt een lage en een hoge WW premie (op dit moment bepaald op 2,94% en 7,94%). De werkgever betaalt de lage WW premie voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. De schriftelijke getekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet worden bewaard bij de loonadministratie.

Een schriftelijke bevestiging van de werkgever dat een contract voor bepaalde tijd is overgegaan in een contract voor onbepaalde tijd is geen schriftelijke getekende arbeidsovereenkomst en is dus niet voldoende. Ook als in het verleden een contract voor bepaalde tijd stilzwijgend is overgegaan in een contract voor onbepaalde tijd dan is vaak geen schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig. In deze gevallen zal werkgever alsnog een schriftelijke arbeidsovereenkomst moeten opstellen en ondertekenen om aan de voorwaarden van de lage WW premie te voldoen. Werkgever hoeft niet een geheel nieuwe arbeidsovereenkomst op te maken en kan volstaan met een Addendum. Een Addendum is een schriftelijk aanvulling en/of wijziging van de arbeidsovereenkomst die door partijen wordt ondertekend. Een Addendum kan ook worden gebruikt als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog niet is verstreken en wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het Addendum moet door beide partijen worden getekend en moet worden bewaard in de loonadministratie.

Niet alle werkgevers zullen in staat zijn om vóór 1 januari 2020 een door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst of schriftelijk addendum in de loonadministratie te hebben. Minister Koolmees heeft daarom in een brief van 9 december 2019 aan de Tweede Kamer laten weten dat een coulanceregeling van toepassing zal zijn. Werkgevers mogen de lage WW premie afdragen ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of het addendum nog niet is opgemaakt of door partijen is getekend. In zulke situaties kunnen werkgevers in de loonaangifte de indicatierubriek “schriftelijke arbeidsovereenkomst” invullen met “ja”. Deze coulanceregeling geldt alleen voor werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn getreden. Uiterlijk vóór 1 april 2020 dient voor deze werknemers de door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of het ondertekende schriftelijk addendum in de loonadministratie aanwezig te zijn en moet daaruit blijken dat de werknemer reeds op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was. Als niet vóór 1 april 2020 aan deze voorwaarden is voldaan maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart 2020 dan is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 alsnog de hoge WW premie verschuldigd.

Wij helpen u graag met het opstellen van een addendum/schriftelijke arbeidsovereenkomst.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×