Ontslag van oudere werknemer wordt goedkoper

0 Flares 0 Flares ×

7 februari 2019
Bent u van plan om binnenkort afscheid te nemen van een of meer werknemers die bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder zijn en die al 10 jaar of langer in dienst zijn? Dan zou overwogen kunnen worden om daarmee te wachten tot na 1 januari 2020. In de wet is namelijk geregeld dat deze werknemers vanaf de leeftijd van 50 jaar recht hebben op een hogere transitievergoeding van een half maandsalaris per periode van 6 maanden dat zij na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar in dienst zijn geweest. Deze hogere transitievergoeding geldt overigens niet voor ‘kleine’ werkgevers, die in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst met de oudere werknemer eindigt, gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst hadden. Deze ‘kleine’ werkgevers betalen de reguliere transitievergoeding.

De regeling met de hogere transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar of ouder komt op 1 januari 2020 te vervallen.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×