Ontslag wegens het niet dragen van een mondkapje

0 Flares 0 Flares ×

21 november 2021
Sinds 6 november 2021 is het op veel openbare plekken, zoals winkels en supermarkten, weer verplicht om een mondkapje te dragen. Op die plaatsen moet ook werknemer  die verplichting opvolgen. De vraagt rijst of de werkgever ook op andere plaatsen een werknemer kan verplichten om een mondkapje te dragen. Immers, werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. De kantonrechter in Haarlem heeft hierover een uitspraak gedaan op 5 november 2021.

Werknemer was sinds 24 november 2015 in dienst van Asito en verrichtte schoonmaakwerkzaamheden in vliegtuigen op de luchthaven Schiphol. De luchthaven Schiphol en de klanten van Asito hanteren een strikte mondkapjesplicht in alle ruimten op de luchthaven en aan boord van vliegtuigen. In een brief van 17 september 2020 heeft Asito haar medewerkers kenbaar gemaakt dat tijdens het werk altijd een mondkapje gedragen moet worden.

Op 1 mei 2021, 31 juli 2021, 1 augustus 2021 en 2 augustus 2021 heeft werknemer geweigerd om tijdens zijn werkzaamheden een mondkapje te dragen. Bij brief van 2 augustus 2021 heeft Asito de werknemer op non actief gezet en de loonbetaling stopgezet. Kort hierna verzoekt Asito de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden wegens onder meer (ernstig) verwijtbaar handelen.

De kantonrechter overweegt dat Asito als werkgever de bevoegdheid heeft om redelijke voorschriften te geven over het verrichten van de arbeid en ter bevordering van de goede orde in de onderneming. Asito mag daarom aan haar werknemers de verplichting opleggen om tijdens de werkzaamheden een mondkapje te dragen, in lijn met de op dat moment geldende richtlijnen van de luchthaven Schiphol en het RIVM. Daarbij weegt mee dat op een vliegveld meer dan gemiddeld strikte regels en protocollen gelden, waaraan iedereen die daar werkzaam is zich dient te houden. Werknemer heeft bij herhaling geweigerd een mondkapje te dragen waardoor hij niet kon werken. Asito heeft de werknemer in meerdere gesprekken gewezen op het belang van het dragen van een mondkapje en Asito heeft hem gewaarschuwd dat een weigering gevolgen kan hebben voor zijn dienstverband. Werknemer belemmert op deze manier het werkproces waardoor het risico bestaat dat klanten van Asito hun opdracht intrekken. Klanten verlangen dat medewerkers van Asito een mondkapje dragen en deze regel wordt strikt gehandhaafd. De kantonrechter stelt werkgever in het gelijk en ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen.

Bovendien beslist de kantonrechter dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld waardoor hij geen recht heeft op de transitievergoeding en de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang wordt beëindigd.

In deze zaak merkt de kantonrechter nog op dat het niet dragen van een mondkapje “an sich” niet voldoende is om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Hier gaat het echter om een medewerker die hardnekkig meerdere malen heeft geweigerd aan de redelijke verzoeken van de werkgever te voldoen. Met zijn gedrag belemmerde de werknemer de werkzaamheden van zijn collega’s. Ook weigerde werknemer met werkgever te overleggen over een andere functie. Door dit alles heeft werknemer volgens de kantonrechter ernstig verwijtbaar gehandeld.
 
De vraag of een werknemer wegens het niet dragen van een mondkapje kan worden ontslagen zal steeds per geval moeten worden beoordeeld. Dit hangt mede af van de omstandigheden waaronder de werknemers hun werkzaamheden moeten verrichten en of andere, minder bezwarende maatregelen (zoals bijvoorbeeld looproutes of spatschermen) mogelijk zijn.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×