Recht op compensatie voor werknemer die tijdens ziekte de leaseauto moet inleveren?

0 Flares 0 Flares ×

30 september 2021
Werkgever maakt het regelmatig mee. Werknemer meldt zich ziek en blijf, soms lange tijd, in het bezit van de ter beschikking gestelde leaseauto die ook privé mag worden gebruikt. Daarbij rijzen verschillende vragen. Mag de werkgever de leaseauto bij (langdurige) ziekte innemen? En heeft de werknemer recht op compensatie voor het privé-gebruik van de leaseauto?

In een recent kort geding heeft het Gerechtshof in Den Haag over deze vragen een uitspraak gedaan. Het ging om een werkgever die in 2016 met de werknemer een Gebruikersovereenkomst had getekend waarbij aan de werknemer een leaseauto ter beschikking was gesteld. In de Gebruikersovereenkomst werd verwezen naar de Personeelsgids waarin onder meer was bepaald dat de werknemer de leaseauto na 6 maanden ziekte moest inleveren. De werknemer had zich ziekgemeld en had na 6 maanden de leaseauto moeten teruggeven aan de werkgever. Werknemer vorderde in het kort geding onder andere een vergoeding van € 943 netto per maand voor het gemis van het privé-gebruik van de leaseauto.

De kantonrechter wees de vordering van de werknemer af. In hoger beroep bevestigde het Gerechtshof de uitspraak van de kantonrechter. Het Gerechtshof oordeelde dat het recht op loon bij ziekte in de wet uitsluitend ziet op het periodiek verschuldigde geldloon en niet op het gemis van het privé-gebruik van een leaseauto. Volgens het Gerechtshof kunnen werkgever en werknemer daarom afspreken dat de leaseauto na 6 maanden ziekte moet worden ingeleverd met als gevolg dat het privé-gebruik van de leaseauto eindigt. Daarna heeft de werknemer ook geen recht meer op een vergoeding voor het gemis van het privé-gebruik.

Gezien deze uitspraak kan het verstandig kan zijn om met een werknemer die een leaseauto heeft duidelijke schriftelijke afspraken te maken over het inleveren van de leaseauto bij arbeidsongeschiktheid.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×