Vaders meer bij de wieg door nieuwe Wet “WIEG”

0 Flares 0 Flares ×

23 oktober 2018
Waarom een Wet “WIEG”?
In de EU heeft de werknemer die vader is geworden gemiddeld recht op twee weken betaald danwel onbetaald verlof. Een vader in Nederland heeft na de geboorte recht op 2 dagen betaald kraamverlof. Aansluitend heeft de vader recht op 3 dagen ouderschapsverlof. De regering wil het geboorteverlof voor vaders verruimen. De Tweede Kamer heeft op 2 oktober 2018 de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (“WIEG”) aangenomen. Hiermee wil de regering een meer evenwichtiger verdeling van arbeid- en zorgtaken tussen partners bereiken. Verder zouden vaders die direct na de geboorte verlof opnemen over het algemeen later meer betrokken zijn bij de opvoeding. Hieronder een nadere toelichting op de Wet WIEG.

Geboorteverlof
Het kraamverlof zal voortaan geboorteverlof heten en het zal worden uitgebreid van 2 dagen naar 5 dagen bij een fulltime dienstverband. Bij een parttime dienstverband hangt het aantal dagen geboorteverlof af van het aantal dagen dat per week wordt gewerkt. Het verlof hoeft niet direct na de bevalling te worden opgenomen maar de werknemer moet het verlof opnemen binnen vier weken vanaf de eerste dag na de bevalling. Tijdens geboorteverlof wordt het loon doorbetaald. Het geboorteverlof wordt geheel naar wens van de werknemer vastgesteld en de werkgever kan dit niet anders inroosteren.

Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling van het geboorteverlof op 1 januari 2019 in werking treedt en van toepassing is indien de bevalling op of na 1 januari 2019 heeft plaatsgevonden.

Aanvullend Geboorteverlof
Na het geboorteverlof heeft werknemer recht om Aanvullende geboorteverlof op te nemen van vijf maal de wekelijkse arbeidsduur binnen een periode van zes maanden vanaf de eerste dag na de bevalling. Om voor het Aanvullend geboorteverlof in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat de werknemer eerst gebruik heeft gemaakt van het geboorteverlof. Tijdens Aanvullend geboorteverlof heeft werknemer geen recht op loondoorbetaling maar krijgt hij/zij van UWV een uitkering van 70% van het dagloon. De werknemer kan zelf bepalen wanneer hij/zij het Aanvullend geboorteverlof opneemt. Wegens zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang kan werkgever de werknemer, na overleg met werknemer, anders inroosteren dan door werknemer gewenst.

Het Aanvullend geboorteverlof moet op 1 juli 2020 in werking treden en is van toepassing indien de bevalling op of na 1 juli 2020 heeft plaatsgevonden.

Het Wetsvoorstel zal nu door de Eerste Kamer behandeld gaan worden. Wij houden u op de hoogte.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×