Werknemer vervroegd uit quarantaine vanaf 1-12-2020

0 Flares 0 Flares ×

2 december 2020
Op 1 december 2020 zijn de regels over quarantaine voor huisgenoten en nauwe contacten van COVID 19 patiënten gewijzigd. In bepaalde gevallen kan een werknemer – met klachten en zonder klachten – na een negatieve PCR test (*), bijvoorbeeld in de teststraat, vervroegd uit quarantaine. Tijdens de quarantaineperiode moet de werkgever in principe het loon doorbetalen van de werknemer die niet kan thuiswerken. Door de nieuwe regels worden de loonkosten van werkgevers dus verlaagd. Hier is helaas nog weinig over gepubliceerd op internet. Ons kantoor heeft contacten met artsen van GGD Rotterdam Rijnmond waardoor wij over de laatste informatie beschikken. De nieuwe regels gelden voor zowel huisgenoten als voor nauwe contacten van de COVID 19 patiënt. Op dit moment zijn de nieuwe quarantaine regels als volgt:

1.Huisgenoten

Bij huisgenoten moeten twee gevallen worden onderscheiden.
1. De huisgenoten kunnen geisoleerd leven van de COVID 19 patiënt , en
2. De huisgenoten kunnen niet geisoleerd leven van de COVID 19 patiënt.

1.1 De huisgenoten kunnen geisoleerd leven van de COVID 19 patiënt.

Dat wil zeggen de COVID 19 patiënt leeft in een aparte kamer op > 1,5 meter afstand van de huisgenoten. In dit geval eindigt de quarantaine periode van de huisgenoten 10 dagen na het laatste contact (op <1,5 meter) met de COVID 19 patiënt. Vanaf dag 5 van deze quarantaineperiode kan werknemer die huisgenoot is een PCR test laten doen. Is die negatief dan kan de werknemer vervroegd uit quarantaine.

1.2. Het is niet mogelijk voor de huisgenoten om geisoleerd van de COVID 19 patiënt te leven.

De huisgenoten moeten in dit geval in quarantaine gedurende 10 dagen te rekenen vanaf het moment waarop de COVID 19 patiënt uit isolatie mag gaan. Vanaf dag 5 van deze quarantaineperiode kan de werknemer die huisgenoot is een PCR test doen. Is die negatief dan kan de werknemer vervroegd uit quarantaine.

2. Nauwe contacten

Iemand is een “nauw contact” van de COVID-19 patiënt als hij/zij langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact had met de COVID 19 patiënt.

De nauwe contacten moeten in quarantaine gedurende 10 dagen na het laatste contactmoment (op <1,5 meter) met de COVID 19 patiënt. Nauwe contacten worden hierover geïnformeerd door GGD en/of COVID 19 patiënt. Het is ook mogelijk dat de CoronaMelder app een melding verstuurt waarin wordt geadviseerd om gedurende 10 dagen in quarantaine te gaan. Vanaf dag 5 van de quarantaineperiode kan werknemer een PCR test doen. Is die negatief dan kan de werknemer die nauw contact is vervroegd uit quarantaine.

Tip voor werkgevers: Stem met werknemer af dat deze zich op dag 5 van de quarantaine laat testen door middel van een PCR test. Als de werknemer twijfels heeft dan kan zonodig contact worden gezocht met de bedrijfsarts om de werknemer nader te informeren.

(*) Dus geen antigeensneltest of LAMP test. In geval van zo’n test gelden de nieuwe regels over vervroegde quarantaine niet.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×